GAARKEUKEN

MASAYA NICARAGUA

Er zijn kinderen:

die in bittere armoe leven

die dagelijks maar één keer eten

die voor eten moeten bedelen

die niet of nauwelijks naar school gaan

die thuis mishandeld worden

die lijden aan ondervoeding

video: Piet Verbree
Voor dit soort kinderen is door de STICHTING FUTURO in de stad Masaya in Nicaragua een gaarkeuken opgezet.

FUTURO is het Spaanse woord voor ‘toekomst’.

We zetten ons in voor DE ARMSTE KINDEREN in een achterbuurt in Masaya die groot risico op ondervoeding lopen en daardoor ernstig in hun ontwikkeling geremd kunnen worden.

Het geven van een verantwoorde dagelijkse maaltijd en de activiteiten die we ontwikkelen, zijn allemaal gericht op het bieden van betere toekomstmogelijkheden voor deze kinderen.

Rekeningnummer:
NL87 TRIO 0197 6339 35

Alle bijdragen komen geheel ten goede aan dit project.