KINDERCENTRUM

MASAYA NICARAGUA

MEER KANSEN VOOR KINDEREN UIT EEN ACHTERBUURT IN MASAYA (Nicaragua)

Ik ben Dionisio en ben nu 15. Ik kwam als klein kind naar FUTURO, was erg lastig en ongehoorzaam en maakte constant ruzie.

Mijn vader erkende mij niet, mijn moeder was alcoholist en haar nieuwe vriend mishandelde me en joeg me vaak de straat op.

Maar de leiding van FUTURO had veel geduld met me en ik kreeg daar de liefde en aandacht die ik thuis niet kende. Ik heb in veel huizen gewoond, veel baantjes gehad zoals loten verkopen en handel in tweedehands kleren.

Door mijn contact met FUTURO leerde ik ook dat ik niet slecht ben en heel veel kan. Ik heb aan die begeleiding heel veel gehad en kom er nog vaak even kijken.

Het lijkt me geweldig om zelf ook eens actief te zijn in dit mooie project.
Image

Zoals Dionisio leven veel van de kinderen uit deze achterbuurt in bittere armoe en ontwrichte gezinnen. Sommigen gaan onregelmatig of niet naar school. In deze buurt is veel criminaliteit, alcoholisme en grote werkeloosheid.

Voor dit soort kinderen is door de STICHTING FUTURO in 2013 een KINDERCENTRUM opgezet.

FUTURO is het Spaanse woord voor ‘toekomst’.

We zetten ons in voor alle kinderen in een achterbuurt in Masaya die groot risico lopen in hun ontwikkeling geremd te worden.

Het bieden van een veilige plek en het organiseren van activiteiten die we ontwikkelen zijn allemaal gericht op het bieden van betere toekomstmogelijkheden voor deze kinderen.

Rekeningnummer:
NL87 TRIO 0197 6339 35

Alle bijdragen komen geheel ten goede aan dit project.

Gegevens over de stichting

Naam:

STICHTING FUTURO

Fiscaal nummer:

8527.52.350

Doelstelling:

De stichting stelt zich ten doel het opzetten en doen functioneren van een kindercentrum voor de armste kinderen in een marktbuurt in Masaya in Nicaragua. Deze kinderen worden door gekwalificeerde medewerkers gestimuleerd in regelmatig schoolbezoek en het gaan naar een vervolgopleiding. Daarnaast worden activiteiten ontwikkeld op het gebied van gezondheid, hygiëne, creativiteit en bewegen. Middels activiteiten met en voor de ouders zal worden getracht de leefomgeving voor deze kinderen te optimaliseren,.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: J.W.Mooi, secretaresse: G. Smink-Visser, penningmeester: W. Naus. lid: H. Beeksma

Inkomsten:

De stichting tracht haar doel te bereiken door middels giften het inrichten van een gaarkeuken, aantrekken van personeel, verstrekken van vijf keer per week een maaltijd en ontwikkelen van de activiteiten genoemd. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. De inkomsten komen op een rekeningnummer van de Triodosbank en worden beheerd door de voorzitter van het bestuur.

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur krijgen geen vergoeding. De drie medewerksters van de gaarkeuken ontvangen maandelijks een geringe vergoeding voor hun werkzaamheden.

Activiteiten:

Voor 50 kinderen worden elke middag activiteiten aangeboden als bijscholing in schoolvakken, spel, handvaardigheid en thema gerichte voorlichting.