GAARKEUKEN

MASAYA NICARAGUA

Er zijn kinderen:

die in bittere armoe leven

die dagelijks maar één keer eten

die voor eten moeten bedelen

die niet of nauwelijks naar school gaan

die thuis mishandeld worden

die lijden aan ondervoeding

video: Piet Verbree
Voor dit soort kinderen is door de STICHTING FUTURO in de stad Masaya in Nicaragua een gaarkeuken opgezet.

FUTURO is het Spaanse woord voor ‘toekomst’.

We zetten ons in voor DE ARMSTE KINDEREN in een achterbuurt in Masaya die groot risico op ondervoeding lopen en daardoor ernstig in hun ontwikkeling geremd kunnen worden.

Het geven van een verantwoorde dagelijkse maaltijd en de activiteiten die we ontwikkelen, zijn allemaal gericht op het bieden van betere toekomstmogelijkheden voor deze kinderen.

Rekeningnummer:
NL87 TRIO 0197 6339 35

Alle bijdragen komen geheel ten goede aan dit project.

Gegevens over de stichting

Naam:

STICHTING FUTURO

Fiscaal nummer:

8527.52.350

Doelstelling:

De stichting stelt zich ten doel het opzetten en doen functioneren van een gaarkeuken voor de armste kinderen in een marktbuurt in Masaya in Nicaragua. Deze kinderen worden door gekwalificeerde medewerkers gestimuleerd in regelmatig schoolbezoek en het gaan naar een vervolgopleiding. Daarnaast worden activiteiten ontwikkeld op het gebied van gezondheid, hygiëne, creativiteit en bewegen. Middels activiteiten met en voor de ouders zal worden getracht de leefomgeving voor deze kinderen te optimaliseren,.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: J.W.Mooi, secretaresse: G. Smink-Visser, penningmeester: W. Naus. lid: H. Beeksma

Inkomsten:

De stichting tracht haar doel te bereiken door middels giften het inrichten van een gaarkeuken, aantrekken van personeel, verstrekken van vijf keer per week een maaltijd en ontwikkelen van de activiteiten genoemd. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. De inkomsten komen op een rekeningnummer van de Triodosbank en worden beheerd door de voorzitter van het bestuur.

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur krijgen geen vergoeding. De drie medewerksters van de gaarkeuken ontvangen maandelijks een geringe vergoeding voor hun werkzaamheden.

Activiteiten:

50 kinderen krijgen vijf dagen per week een verantwoorde maaltijd. Elke middag worden activiteiten aangeboden als bijscholing in schoolvakken, spel, handvaardigheid en thema gerichte voorlichting.