Het project FUTURO valt of staat met giften.

We beseffen dat er erg veel goede doelen zijn om te steunen. Misschien krijgt ons project een voorkeur omdat we kunnen garanderen dat elke bijdrage voor 100% aan het project wordt besteed.

Op de volgende manieren kan worden bijgedragen:
  • een bedrag overmaken op onze rekening van de Triodos-bank: NL87TRIO0197633935
  • uw bank opdracht geven periodiek (bv. per maand of kwartaal) een vast bedrag over te maken (deze vorm kan elk moment opgezegd worden)
  • als er in uw buurt scholen zijn die wel eens activiteiten organiseren voor een goed doel (bv. een sponsorloop, rommelmarkt ), zou u kunnen vragen of een deel van de opbrengst voor FUTURO gereserveerd kan worden;
  • ons attent maken op mogelijkheden om fondsen te genereren.
  • Met een vijfjaren contract met Futuro kunt u uw gift volledig aftrekken van uw inkomstenbelasting, ongeacht de drempel.
  • Onze stichting heeft de ANBI-status, dat wil zeggen dat het voor de belastingdienst een Algemeen Nut Beogende Instelling is. Giften aan een dergelijke instelling zijn fiscaal aftrekbaar.
Image
Image