Eten is de basis

Ieder mens moet in staat zijn om voldoende voedsel van goede kwaliteit te eten zodat hij of zij goed gezond kan blijven.

Door slechte sociale omstandigheden krijgen veel kinderen in achterstandswijken te weinig of erg eenzijdig eten. Hierdoor is de kans op ondervoeding groot. De gevolgen van te weinig eiwitten, calorieën, vitaminen en mineralen kunnen uitermate negatief zijn, zoals groeistoornissen, achterstand in verstandelijke ontwikkeling en slechte schoolprestaties.
video: Piet Verbree
Aan de buitenkant, zoals op foto’s is ondervoeding lang niet altijd te zien. Het is dus een sluipend gevaar dat tijdig onderkend moet worden om kwalijke gevolgen te vermijden.

Activiteiten

We zijn begonnen met het geven van een goede maaltijd per dag aan 25 tot 30 armste kinderen in de wijk ‘Los Chilamates’. Inmiddels hebben we het aantal omhoog kunnen brengen naar 50!

Maar daar blijft het niet bij. Omdat het onderwijs in Nicaragua erg slecht is, krijgen onze kinderen ’s middags bijlessen in taal en rekenen en worden ze gestimuleerd te lezen. We besteden verder aandacht aan seksuele en maatschappelijke vorming en de medewerksters leggen regelmatig huisbezoeken af om ook invloed op de ouders uit te oefenen.
Sinds 2019 bieden we op de middagen de volgende lessen aan:
Image

Engels

Image

Computergebruik

Image

Tekenen

Image

Schilderen

Image

Naaien

Image

Sieraden maken

Hoe werken wij?

Ons uitgangspunt is dat zoveel mogelijk Nicaraguaanse mensen zelf het project vorm geven. Er wordt op dit moment met erg gemotiveerde en betrouwbare mensen uit Masaya gewerkt. Het enige wat zij niet hebben is geld. Vandaar dat we in Nederland proberen zoveel mogelijk fondsen te werven. Hoe meer geld er binnenkomt, hoe meer kinderen geholpen kunnen worden.

Helaas kunnen niet alle kinderen die dramatische tekorten aan goede voeding en begeleiding hebben, toegelaten worden. Er is een grote wachtlijst. We proberen zo te selecteren dat de meest nijpende gevallen in aanmerking komen voor de gaarkeuken. Wél eisen we van deze kinderen dat ze naar school gaan, want we willen toekomstgericht werken en we hopen dat door onze activiteiten de kinderen bewust aan hun eigen toekomst werken.

De locatie

Onze locatie ligt in de wijk ‘Los Chilamates', een van de extreem arme wijken van Masaya. We hebben aanvankelijk gebruik mogen maken van een deel van een kleine kapel aan de rand van de wijk. Het braakliggende terrein naast de kapel is uiteindelijk ons onderkomen geworden.

Zo wonen veel mensen in deze wijk...
Image
Er is in 2013 een keukengebouw neergezet waarin ook een flinke opslagruimte is gerealiseerd..
De keuken met muurschildering
Image
Er is een toilettenblok gebouwd.
Image
Er zijn speeltoestellen geplaatst
Image
Omdat de wijk nogal wat criminaliteit kent, is het terrein inmiddels afgesloten door muren. Het terrein is verhard en de ruimte is overkapt. Voor de maaltijden en middagactiviteiten wordt nu dit gedeelte gebruikt.
Image
De situatie zoals die was.
Image
de situatie zoals die nu is.
Image