Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel het opzetten en doen functioneren van een kindercentrum voor de armste kinderen in een achterbuurt in Masaya in Nicaragua. Deze kinderen worden door gekwalificeerde medewerkers gestimuleerd in regelmatig schoolbezoek en het gaan naar een vervolgopleiding.

Een flink aantal jaren kregen zo’n 50 kinderen vijf keer per week een verantwoorde maaltijd, maar door de enorm stijgende voedselprijzen in Nicaragua, hebben we die helaas moeten laten vervallen. Mocht de financiële situatie het toelaten, dan zullen we zeker weer teruggaan naar de maaltijdverstrekking.
We organiseren nu elke middag activiteiten op het gebied van gezondheid, scholing, creativiteit en bewegen. Middels activiteiten met en voor de ouders zal worden getracht de leefomgeving voor deze kinderen te optimaliseren.

Hoe werken wij?

Ons uitgangspunt is dat zoveel mogelijk Nicaraguaanse mensen zelf het project vorm geven. Er wordt op dit moment met erg gemotiveerde en betrouwbare mensen uit Masaya gewerkt. Het enige wat zij niet hebben is geld. Vandaar dat we in Nederland proberen zoveel mogelijk fondsen te werven. Hoe meer geld er binnenkomt, hoe meer we deze kinderen kunnen bieden.
Image

Middelen

De stichting tracht haar doel te bereiken door middel van giften het inrichten van een kindercentrum, aantrekken van personeel, en ontwikkelen van de activiteiten. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. De inkomsten komen op een rekeningnummer van de Triodosbank en worden beheerd door de voorzitter en penningmeester van het bestuur.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur krijgen geen vergoeding. De reizen naar Nicaragua en overige kosten worden uit eigen zak betaald. De beide lokale medewerksters van het project ontvangen maandelijks een vergoeding voor hun werkzaamheden.

De locatie

In de buurt waar onze kinderen vandaan komen heerst bittere armoe. Veel mensen wonen in krotten van wat hout, landbouwplastic en zinken platen als dak of muur.

De kinderen die ons project bezoeken wonen in dit soort huizen. Hier wonen gezinnen van veelal een alleenstaande moederen met een aantal kinderen.
Image