Image

HANS MOOI (1946)

Oprichter en projectleider (Nederland)

“Na het stoppen met werken, studeerde ik Romaanse Talen en Culturen aan de Universiteit van Groningen. Om mijn Spaans te onderhouden, maar ook om me nuttig te maken, ga ik sinds 2007 naar Masaya om aanvankelijk met behulp van geld van vrienden, familie en bekenden schooltjes voor de armste kinderen te steunen. Daarom ben ik in 2013 in Masaya de gaarkeuken FUTURO begonnen. Elk jaar ben ik een aantal weken in Masaya om actief te zijn voor het project. De rest van het jaar besteed ik veel energie aan het binnenhalen van fondsen om het project draaiende te houden. Om het contact met donoren en andere belangstellenden te onderhouden, verzend ik een aantal nieuwsbrieven per jaar.”
Image

MARÍA LOURDES TALENO TÉLICA (1962)

Projectleidster (Masaya)

“Ik ben afgestudeerd psycholoog en was jarenlang actief in sociaal werk vooral met kinderen. De activiteiten betroffen o.a. werk voor een centrum waar kinderen opgevangen werden die door ouders in de steek gelaten waren en waar voor pleeggezinnen gezorgd werd. Ook was ik lang medewerkster in een Centrum voor Ontwikkeling van Kinderen, waar gewerkt werd op de manier zoals wij ook in het project FUTURO werken. Kinderen kregen daar naast een dagelijkse maaltijd creativiteitslessen en er werd veel aandacht besteed het stimuleren om naar school te gaan. Ook gaven we voorlichting aan ouders op verschillende gebieden. Verder was ik actief in de organisatie SOS Kinderdorff.

Ik ben vijf dagen actief als projectleidster. Ik ontleen heel veel aan het leiden van dit inmiddels goed lopend project en ben dankbaar voor het vertrouwen dat in mij is gesteld. Ik onderhoud een regelmatige mailwisseling met Hans om hem van alle gebeurtenissen en ontwikkelingen op de hoogte te houden en informatie en foto's te sturen die hij voor de nieuwsbrieven gebruikt.
Image

DULCE MARÍA MERCADO USEDA (1991)

Medewerkster bij de middagactiviteiten

“Vanaf het begin kwam ik vrijwel elke dag vrijwillig helpen. Ik ben al een flink aantal jaren assistente van María Lourdes en dus 's middags actief bij de middagactiviteiten.

Ik heb rechten gestudeerd en kan als ik wil op een advocaten- of notariskantoor werken. Ik kies er echter voor in ons project te blijven werken omdat ik het werken met deze kinderen enorm zinvol en voldoeninggevend vind.”